Metaverse Psru

การบรรยายพิเศษ

โดย คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที)
เจ้าของช่องคุยการเงินกับที

ทำไมต้อง METAVERSE มาหาคำตอบได้กับเรา